SPARK: het Signaleren van Problemen en een Analyse van het Risico bij het opvoeden en opgroeien van Kinderen

SPARK is een gestructureerd vraaggesprek om al vroeg ontwikkelings- en ouderschapsproblemen bij jonge kinderen en hun ouders te detecteren.

Door dit gesprek wordt het perspectief van de ouders en de professional samengebracht en vindt gezamenlijke besluitvorming rondom de ontwikkeling van het kind plaats.

De vier verschillende SPARKS
preSPARK:
een prenataal huisbezoek
De eerste stap is de geboorte van een kind. Bij de preSPRAK vindt een prenataal huisbezoek plaats.
SPARK18:
de overgang van zuigeling naar peuter
Samen met ouders brengen wij de zorgbehoefte in deze fase in kaart.
SPARK36:
het eerste kleuterconsult in Vlaanderen
Wanneer kinderen 36 maanden oud zijn vindt in Vlaanderen een kleuterconsult bij het Centrum Leerlingbegeleiding plaats.
SPARK60:
draaglast en draagkracht van ouders met jonge kinderen
De start van de basisschool, weer een nieuwe overgang. Voor deze periode is er de Balansmeter, die de draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van de ouder bevraagd.
Onze projecten
Kosteneffectiviteit studie
Onderzoek naar het effect van vroegtijdige opsporing en interventie bij peuters
LEES MEER >
E-consult
Onderzoek naar de meerwaarde van e-consulten bij kinderen met een gezonde en veilige ontwikkeling.
LEES MEER >
Draagkracht en draaglast
Onderzoek naar de draaglast en draagkracht van ouders.
LEES MEER >