Het ontstaan van SPARK

Hoe signaleren we eerder opvoed-
en opgroeiproblemen?

Het begin

Ingrid Staal uit Sluis begon in 1991 als all-round wijkverpleegkundige met als onderdeel de jeugdverpleegkunde. Als jeugdverpleegkundige vroeg zij zich steeds vaker af of het mogelijk is om in een vroeg stadium opvoed- en opgroeiproblemen te signaleren. Omdat hier geen instrument voor bestond begon Ingrid in 2004 met de ontwikkeling van de SPARK-methode; een gestructureerd vraaggesprek waarmee je al vroeg opvoed- en opgroeiproblemen bij aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen signaleert.

De SPARK-methode omvat onderwerpen als opvoedideeën van aanstaande ouders, omgang van ouders met hun kind, de ontwikkeling, spelen en slapen. Maar SPARK behandelt ook onderwerpen als gedragsstoornissen en moeilijke thuissituaties. “Hoe eerder je zaken opspoort, hoe meer je kan ombuigen”, legt Ingrid uit.

Vroeger ging de zuster ook op haar solex op huisbezoek

Naast de vraag hoe opvoed- en opgroeiproblemen eerder gesignaleerd worden onderzocht Ingrid de verschillen tussen een thuisbezoek en een afspraak op het consultatiebureau. Het gesprek dat de jeugdverpleegkundige heeft met de (aanstaande) ouders werkt het beste bij de ouders thuis. “Vroeger ging de zuster op haar solex op huisbezoek. Dat dit beter werkt is alleen nooit eerder goed onderbouwd”, vertelt Ingrid. “Thuis zijn is prettiger voor zowel ouders als kinderen, je ziet het gezin in de natuurlijke omgeving. Je ziet hierdoor veel meer dan wanneer er een stil en verlegen kind op het consultatiebureau zit. Zo beoordeel je de situatie veel beter en sluit je beter aan bij de ervaring van ouders.”

Op weg naar een Evidence Based Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg die Ingrid Staal met de inzet van de SPARK-methode voor ogen heeft, biedt de best passende zorg voor ieder kind op basis van bewijskracht. “Ieder kind start anders, het maakt wel degelijk uit waar je wieg staat. Maar met behulp van de SPARK-methode kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat ieder kind de beste zorg ontvangt.”

De SPARK-methode toegepast

Sinds 2006 werkt de GGD Zeeland met de SPARK-methode. Daarnaast zijn Yunio, GGD Zaanstreek Waterland en GGD Friesland met de methode aan de slag gegaan. In 2018 is Ingrid in samenwerking met de CLB’s (Centra Leerlingen Begeleiding) in Vlaanderen begonnen aan de ontwikkeling en toepassing van de SPARK-methode voor kinderen van drie jaar, de SPARK36. Naar aanleiding van een pilot project met de SPARK voor kinderen van 18 maanden, SPARK18, in 2016 in Vlaanderen, is er in 2017 een masterscriptie geschreven en gepresenteerd op het EUSUHM, het Europees congres voor de JGZ.

De SPARK-methode is opgenomen in:

MENU