PROJECT INFORMATIE
RESULTATEN
Uitnodiging
Herinnering
Verzoek tot aanvulling
Vragenlijst en scorelijst 24 maanden
Vragenlijst en scorelijst 30 maanden
Vragenlijst en scorelijst 36 maanden
Terugkoppeling 2-2,5 jaar_geen vervolgafspraak
Terugkoppeling 2-2,5 jaar_vraag-opmerking
Terugkoppeling 2-2,5 jaar_afwijkende score
Terugkoppeling 3 jaar_geen vervolgafspraak
Terugkoppeling 3 jaar_vraag-opmerking
Terugkoppeling 3 jaar_afwijkende score
Terugkoppeling behoefte aan contact
Gebruikersoordeel ouders en professional
Rekentool
Alle achtergrondinformatie in word-format in 1 download
Masteronderzoek Nicole Vullings
EUSUHM presentatie 2019
Ontwikkeling en haalbaarheid van een zorgpad met e-consulten in de jeugdgezondheidszorg
Verspreidings en IMPlementatie impuls ontvangen nav resultaten Ontwikkeling en test haalbaarheid werken met zorgpaden waaronder zorgpad met e-consulten
Nieuwsbrief 12 juni 2020
SPARK-36 studie
Project ‘SPARK 36’ gestructureerde gespreksleidraad kleuterconsult
Infographic
GGD Zorgpaden – YouTube
Draaiboek zorgpaden JGZ
Zorgpaden in de Jeugdgezondheidszorg
E-consult scheelt ouders ‘tijd en gedoe’ – Mediator Special – januari 2015
Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK
EUSUHM presentatie 2017 en 2019
Het bepalen van de draaglast en draagkracht van ouders met jonge kinderen vanuit het perspectief van de ouder: deelonderzoek SPARK project
EUSUHM presentatie 2017
Een gestructureerd vraaggesprek met de ouder(s) van een 3-jarige kleuter tijdens een systematisch kleuterconsult: een opportuniteit voor de CLB-verpleegkundige in Vlaanderen
Masterthesis + EUSUHM 2017 presentatie
Verspreidings en IMPlementatie impuls ontvangen nav resultaten ontwikkeling en testen SPARK18: VIMP ‘Faciliteren van implementatie van de SPARK’
Validering van de VOBO-Z voor vroegsignalering van manifeste problemen in opvoeding en ontwikkeling bij jonge kinderen
EUSUHM: Early detection of parenting and developmental problems in young children: development, results and implementation of the SPARK method
Huisbezoek bij peuters van 18 maanden in de provincie Zeeland.
Assessment of parenting and developmental problems in toddlers: development and feasibility of a structured interview. Child: care, health and development
Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: Ontwikkeling en haalbaarheid van een gestructureerd interview
Validering van de VOBO-Z voor vroegsignalering van manifeste problemen in opvoeding en ontwikkeling bij jonge kinderen
EUSUHM 2017 presentatie
Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment
Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK
Balans ouders cruciaal voor veilig en gezond opgroeien kinderen
Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial
Infographic
Project ‘SPARK 36’ gestructureerde gespreksleidraad kleuterconsult
Rapport van het onderzoek naar de haalbaarheid en de validiteit van een leidraad voor een gesprek met ouder(s), de ‘SPARK-36’, tijdens het consult met kleuters in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) .
SPARK-36 studie
Implementing early detection of parenting and developmental problems in toddlers with the SPARK in preventive child healthcare: long-term outcomes and cost-effectiveness
Draaiboek implementatie zorgpad e-consult in de jeugdgezondheidszorg
Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden
Resultaten peiling Balansmeter
Vimp prenatale huisbezoeken jgz
Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment.
Vimp prenatale huisbezoeken jgz
Proefschrift Ingrid Staal
Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: validiteit en betrouwbaarheid van een gestructureerd interview
Risk assessment of parents’ concerns at 18 months in preventive child health care predicted child abuse and neglect
Validity and reliability of a structured interview for early detection and risk assessment of parenting and developmental problems in young children: a cross-sectional study
Assessment of parenting and developmental problems in toddlers: development and feasibility of a structured interview
Toepassen van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg
Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK
PROJECT INFORMATIE
RESULTATEN
Uitnodiging
Herinnering
Verzoek tot aanvulling
Vragenlijst en scorelijst 24 maanden
Vragenlijst en scorelijst 30 maanden
Vragenlijst en scorelijst 36 maanden
Terugkoppeling 2-2,5 jaar_geen vervolgafspraak
Terugkoppeling 2-2,5 jaar_vraag-opmerking
Terugkoppeling 2-2,5 jaar_afwijkende score
Terugkoppeling 3 jaar_geen vervolgafspraak
Terugkoppeling 3 jaar_vraag-opmerking
Terugkoppeling 3 jaar_afwijkende score
Terugkoppeling behoefte aan contact
Gebruikersoordeel ouders en professional
Rekentool
Alle achtergrondinformatie in word-format in 1 download
Masteronderzoek Nicole Vullings
EUSUHM presentatie 2019
Ontwikkeling en haalbaarheid van een zorgpad met e-consulten in de jeugdgezondheidszorg
Verspreidings en IMPlementatie impuls ontvangen nav resultaten Ontwikkeling en test haalbaarheid werken met zorgpaden waaronder zorgpad met e-consulten
Nieuwsbrief 12 juni 2020
SPARK-36 studie
Project ‘SPARK 36’ gestructureerde gespreksleidraad kleuterconsult
Infographic
GGD Zorgpaden – YouTube
Draaiboek zorgpaden JGZ
Zorgpaden in de Jeugdgezondheidszorg
E-consult scheelt ouders ‘tijd en gedoe’ – Mediator Special – januari 2015
Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK
EUSUHM presentatie 2017 en 2019
Het bepalen van de draaglast en draagkracht van ouders met jonge kinderen vanuit het perspectief van de ouder: deelonderzoek SPARK project
EUSUHM presentatie 2017
Een gestructureerd vraaggesprek met de ouder(s) van een 3-jarige kleuter tijdens een systematisch kleuterconsult: een opportuniteit voor de CLB-verpleegkundige in Vlaanderen
Masterthesis + EUSUHM 2017 presentatie
Verspreidings en IMPlementatie impuls ontvangen nav resultaten ontwikkeling en testen SPARK18: VIMP ‘Faciliteren van implementatie van de SPARK’
Validering van de VOBO-Z voor vroegsignalering van manifeste problemen in opvoeding en ontwikkeling bij jonge kinderen
EUSUHM: Early detection of parenting and developmental problems in young children: development, results and implementation of the SPARK method
Huisbezoek bij peuters van 18 maanden in de provincie Zeeland.
Assessment of parenting and developmental problems in toddlers: development and feasibility of a structured interview. Child: care, health and development
Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: Ontwikkeling en haalbaarheid van een gestructureerd interview
Validering van de VOBO-Z voor vroegsignalering van manifeste problemen in opvoeding en ontwikkeling bij jonge kinderen
EUSUHM 2017 presentatie
Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment
Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK
Balans ouders cruciaal voor veilig en gezond opgroeien kinderen
Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial
Infographic
Project ‘SPARK 36’ gestructureerde gespreksleidraad kleuterconsult
Rapport van het onderzoek naar de haalbaarheid en de validiteit van een leidraad voor een gesprek met ouder(s), de ‘SPARK-36’, tijdens het consult met kleuters in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) .
SPARK-36 studie
Implementing early detection of parenting and developmental problems in toddlers with the SPARK in preventive child healthcare: long-term outcomes and cost-effectiveness
Draaiboek implementatie zorgpad e-consult in de jeugdgezondheidszorg
Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden
Resultaten peiling Balansmeter
Vimp prenatale huisbezoeken jgz
Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment.
Vimp prenatale huisbezoeken jgz
Proefschrift Ingrid Staal
Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: validiteit en betrouwbaarheid van een gestructureerd interview
Risk assessment of parents’ concerns at 18 months in preventive child health care predicted child abuse and neglect
Validity and reliability of a structured interview for early detection and risk assessment of parenting and developmental problems in young children: a cross-sectional study
Assessment of parenting and developmental problems in toddlers: development and feasibility of a structured interview
Toepassen van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg
Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK
MENU