PROJECT INFORMATIE
Projectnummer
156520008
Status
Afgerond
Start datum
2014
Eind datum
2015
RESULTATEN
Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment.
Vimp prenatale huisbezoeken jgz
CONTACT
Dr. I.I.E. Staal
GGD Zeeland
PROJECT INFORMATIE
Projectnummer
156520008
Status
Afgerond
Start datum
2014
Eind datum
2015
CONTACT
Dr. I.I.E. Staal
GGD Zeeland

Prenatale huisbezoeken

De preSPARK is ontwikkeld om JGZ instellingen te ondersteunen bij de implementatie van prenatale huisbezoeken door de jeugdverpleegkundige. Het project sluit aan bij de bevindingen uit het eerdere evaluatieonderzoek van PHB-JGZ in twee regio’s (TNO, Vink et al, 2013). Een van de bevindingen is dat een goede samenwerking tussen verloskundig zorgverleners en jeugdverpleegkundigen een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle implementatie van het prenataal huisbezoek door de JGZ. Daarnaast komt naar voren dat jeugdverpleegkundigen behoefte hebben aan een methodisch kader voor de uitvoering van het prenataal huisbezoek.

Om hieraan te voldoen is samen met de JGZ/GGD Zeeland en andere JGZ-instellingen een gestructureerd gespreksprotocol ontwikkeld en in de praktijk uitgeprobeerd: de preSPARK, als inrichting van het prenataal contactmoment.

 

 

 

MENU