In de corona crisistijd kwamen steeds meer signalen dat de druk op gezinnen groot was door de geldende, beperkende maatregelen. Inzicht in hoe groot deze druk was en welke invloed dit heeft op ouders ontbrak. De Balansmeter levert een bijdrage om hier meer inzicht in te krijgen

In samenwerking met het NCJ is de Balansmeter ten tijden van corona ingezet in de vorm van landelijke peilingen. De peilingen geven inzicht de draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders: een thermometer-functie in de maatschappij. Twee peilingen zijn uitgevoerd in 2020, een derde peiling volgt begin 2021. De peilingen worden eveneens meegenomen in het NJI overzicht van uitgevoerde en lopende onderzoeken rondom corona.

Daarnaast kunnen JGZ-organisaties de Balansmeter ook inzetten wanneer prioritering van contactmomenten nodig is, als input bij individuele gesprekken met ouders en voor het verzamelen van collectieve data.

 

MENU