Transitiemomenten in kaart brengen

Hoe meet je de waarde van een huisbezoek ten opzichte van een bezoek aan het consultatiebureau? Bij gebrek aan een passend instrument ontwikkelde en testte het SPARK-team een eigen instrument, de VOBO-Z, later de SPARK18 genaamd, bij kinderen van 18 maanden. Dit instrument bleek goed toepasbaar in de dagelijkse JGZ-praktijk. Het was ook het startpunt van een grotere ambitie; alle transitiemomenten zo in kaart brengen dat verschillende paden ingezet worden tot het volgende transitiemoment. De SPARK18 is uitgebreid onderzocht en heeft verschillende publicaties en een proefschrift opgeleverd. Resultaten van deze studie waren aanleiding voor het opzetten van het promotietraject waarin de SPARK18 is ontwikkeld en uitgebreid getest.

Met ijken meer bereiken

De voorstudie ‘met ijken meer bereiken!’ bestond uit 3569 huisbezoeken bij achttien maanden oude kinderen in de provincie Zeeland. Deze voorstudie was aanleiding voor de opzet van het onderzoek naar de waarde van een huisbezoek ten opzichte van een bezoek aan het consultatiebureau.

Huisbezoek bij peuters van 18 maanden in de provincie Zeeland Staal IIE, Roodzant-Velthausz MD, Reerink JD, Schrijvers AJP. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2005; 37(3): 42-46.

MENU