PROJECT INFORMATIE
Projectnummer
531002022
Status
Afgerond
Start datum
2018
Eind datum
2023
RESULTATEN
Implementing early detection of parenting and developmental problems in toddlers with the SPARK in preventive child healthcare: long-term outcomes and cost-effectiveness
JUNIOR ONDERZOEKER
Kim van Bambost
CONTACT
Dr. I.I.E. Staal
NCJ
PROJECT INFORMATIE
Projectnummer
531002022
Status
Afgerond
Start datum
2018
Eind datum
2023
JUNIOR ONDERZOEKER
Kim van Bambost
CONTACT
Dr. I.I.E. Staal
NCJ

Langere termijn effecten

De SPARK-methode is een gevalideerd instrument, bestaande uit een gestructureerd vraaggesprek dat de jeugdverpleegkundige helpt in het gesprek met de ouders. De validiteit en betrouwbaarheid van de methode is uitgebreid onderzocht.

Kennis over langere termijn effecten en kosteneffectiviteit ontbreken nog. Deze kennis helpt organisaties en gemeenten in hun besluit over het implementeren van de SPARK-methode.

Verwachte uitkomst

In het onderzoek vergelijken we de huidige zorg van de JGZ bij kinderen van 18 maanden met de zorg met SPARK.

Het onderzoek zal uitwijzen of de SPARK-methode in JGZ organisaties leidt tot een:
• verbetering van de vroegsignalering bij jeugdverpleegkundigen
• verbetering van de gezondheidsuitkomsten voor het kind
• verbetering van de ervaringen van de zorg door ouders
• verlaging van de kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU