Goede gezondheid en veilige ontwikkeling

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. De toepasbaarheid hiervan is eerder bekeken. Het e-consult is onderdeel van de zorgpaden. Door de inzet van zorgpaden verschilt de zorg per gezin. Sommige gezinnen krijgen intensieve aandacht en bij andere gezinnen worden contactmomenten vervangen door het e-consult. Het project bepaald de meerwaarde van een e-consult ten opzichte van een consult op het consultatiebureau. Een goede gezondheid en veilige ontwikkeling voor het kind is de voorwaarde.

Doel van het project

Wat is de waarde van een e-consult ten opzichte van een fysiek consult? Hierbij is de voorwaarde eenzelfde gezonde en veilige ontwikkeling. Voor dit onderzoek wordt er een gerandomiseerde trial met 12 maanden follow-up uitgevoerd. In twee JGZ-organisaties wordt gerandomiseerd tussen het uitvoeren van een e-consult en fysiek consult bij peuters van 24 maanden met laag risico en waarbij digitaal volgen passend is. Zes maanden na het e-consult/fysiek consult worden alle kinderen beoordeeld op een gezonde en veilige ontwikkeling.

Stip op de horizon

De JGZ professional faciliteert de ouders met het aanreiken van digitale middelen zoals e-consult en ouderportaal, waarmee de ouder zelf de regie heeft en keuzes maakt. Voor brede toepassing in de uitvoeringspraktijk is verder onderzoek naar gebruik en effectiviteit van e-consulten een vereiste.

Onderdeel van dit project was het masteronderzoek ‘The choice of an e-consultation in the Preventive Child Health Care services’ door Nicole Vullings.

Resultaat

Brunekreeft AR, Staal IIE. Ontwikkeling en haalbaarheid van een zorgpad met e-consulten in de jeugdgezondheidszorg. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019; 5: 133-134.
EUSUHM presentatie 2019

 

 

MENU