PROJECT INFORMATIE
Projectnummer
729300101
Status
Lopend (in afrondende fase)
Start datum
2016
RESULTATEN
EUSUHM presentatie 2017
Bepalen van draagkracht en draaglast bij ouders van jonge kinderen met de SPARK
JUNIOR ONDERZOEKER
Japke de Ru
CONTACT
Dr. I.I.E. Staal
GGD Zeeland
PROJECT INFORMATIE
Projectnummer
729300101
Status
Lopend (in afrondende fase)
Start datum
2016
JUNIOR ONDERZOEKER
Japke de Ru
CONTACT
Dr. I.I.E. Staal
GGD Zeeland

Van kleutertijd naar basisschool

In het toepassen van de SPARK-methode als een longitudinaal systeem was de volgende stap de SPARK60, een module voor vijf jarigen en de transitie van de kleutertijd naar de basisschool leeftijd.

Onderzoek

In dit project ontwikkelen en testen we een SPARK60 in nauwe samenwerking met de praktijk. Omdat het meten van de motorische ontwikkeling op deze leeftijd een belangrijk onderdeel van het consult is, wordt hier extra aandacht aan besteed. Gedurende een jaar vragen we op drie leeftijden (prenataal, 18 maanden, 60 maanden) naar draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders. Op dezelfde leeftijden gebruiken de jeugdverpleegkundigen tijdens het contactmoment de SPARK-methode. Het effect van de methode onderzoeken we zes maanden later nogmaals door opnieuw naar de ervaren draagkracht en draaglast te vragen. Deze ‘parent-reported outcome measure’ (PROM) wordt samen met ouders en zorgverleners ontwikkeld.

EUSUHM presentatie 2017

In dit project heeft Hilke Bouter, student Verplegingswetenschap, haar masteronderzoek ‘Influential factors of nurses’ risk assessment for parenting and developmental problems by 18 months old children – A secondary data analysis’ uitgevoerd. Dit onderzoek is in de afrondende fase.

MENU