De jeugdgezondheidszorg hanteert het wettelijke basistakenpakket als leidraad voor het handelen. Door interne vernieuwingen, organisatorische en budgettaire veranderingen ontstaan er bij het Centrum voor Jeugd en Gezin vragen over flexibele contactmomenten, het klantenperspectief en de ketenzorg.

Project Zorgpaden

Met het project Zorgpaden proberen we deze vragen te beantwoorden. Een zorgpad beschrijft alle stappen van het gehele zorgtraject, met als doel de verbetering van de zorgverlening en het centraal stellen van de behoeften van kind en ouder(s). Belangrijke onderdelen zijn de communicatie tussen professionals en het gezin, en de coördinatie van het zorgproces door het definiëren van taken en rollen. Met dit concept is in de klinische zorg ervaring en kennis opgedaan, waarbij een efficiëntere organisatie van goede zorg het resultaat was. Zorgpaden in de JGZ worden getoetst op efficiëntie en kwaliteit.

Met project is in samenwerking met beroepsverenigingen, wetenschap, kenniscentra en praktijk het concept ‘zorgpaden’ toegepast bij de JGZ en de CJG’s in de provincie Zeeland. Hiervoor zijn naast de gebruikelijke zorg twee zorgpaden ontwikkeld; Volg-zorgpad e-consulten en Zorgpad module opvoeding.

Zorgpad e-consult

Kinderen en ouders worden op een andere manier gevolgd met behulp van e-consulten. Een e-consult begint met de uitnodiging aan ouders om online vragenlijsten in te vullen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind in een speciaal beveiligd ouderportaal. Na het invullen krijgen de ouders een terugkoppeling van hun ‘eigen’ jeugdverpleegkundige, over de ingevulde vragenlijsten en eventueel aanvullend gestelde vragen.

Zorgpad module opvoeding

In dit zorgpad zijn er interventies en extra contactmomenten rondom opvoeden, gericht op samenwerking met ouders en ketenpartners in het CJG.

Het inschatten van het risico en de daaraan gekoppelde keuze voor een bepaald zorgpad gebeurt door de jeugdverpleegkundige op de leeftijd van 18 maanden op basis van de SPARK-methode. Met de SPARK-methode gaat de jeugdverpleegkundige in gesprek met de ouders en beslissen in samenspraak welk van de zorgpaden het best passend is bij hun kind en hun gezin: care-as-usual, zorgpad ‘module opvoeding’ of volg-zorgpad ‘e-consult’.

Het is mogelijk om kinderen en hun ouders met een laag risico te volgen via een e-consult. Ondanks technische uitdagingen, levert het veel tijdwinst op. Ouders zijn uiterst positief, de JGZ professionals liepen tegen veel technische problemen aan, wat hun menig kleurde. Het positieve oordeel van de ouders geeft belangrijke input voor vervolgonderzoek. Daarnaast geven CJG coördinatoren en JGZ regiomanagers van deelnemende teams aan dat de module opvoeding alle processen versterkt.

Het werken met zorgpaden bij de JGZ en CJG is mogelijk. Het project biedt voldoende aanknopingen voor vervolg en doorontwikkeling. Nader onderzoek naar het gebruik en effectiviteit van zorgpaden in de jeugdgezondheidszorg is wenselijk.

MENU