Draagkracht en draaglast

Onderzoek laat zien dat de SPARK-methode betrouwbaar, valide en bruikbaar is voor vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen in de dagelijkse JGZ praktijk. Er is echter meer kennis gewenst over hoe ouders hun draagkracht en draaglast definiëren en inschatten, en hoe de SPARK-methode en bijbehorende vervolgacties daaraan bijdragen.

Het project start met de vraag hoe ouders zelf hun draagkracht en draaglast definiëren, waarna er met een korte vragenlijst het perspectief van ouders op draagkracht en draaglast wordt gemeten. Dit instrument wordt toegepast in het overkoepelende SPARK60-project ‘draagkracht en draaglast’. Naast de afname van de SPARK tijdens de drie ijkmomenten, zullen ouders een vragenlijst invullen. Om het effect van vervolgacties te kunnen bepalen, zal zes maanden na het contactmoment opnieuw een vragenlijst naar ouders worden opgestuurd met daarin onder andere de PROM draagkracht / draaglast.

Balansmeter

Drie focusgroepen met ouders van verschillende achtergronden zijn georganiseerd. Op basis van literatuuronderzoek werd een topic lijst opgesteld als gespreksondersteuning. Alle bijeenkomsten werden getranscribeerd en met thematische analyse werden door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordiging van ouders, wetenschap en praktijk, overkoepelende thema’s vastgesteld. Een korte zelfrapportage vragenlijst, genaamd de Balansmeter, werd opgesteld en uitgetest met een ‘think aloud’ procedure. Ouders werden hierbij gevraagd hardop te denken tijdens het invullen van de vragenlijst om te toetsen of de vragen juist geïnterpreteerd werden en of aanvullende vragen nodig waren. Met de resultaten van de ‘think aloud’ procedure werd de Balansmeter aangepast en daarna opgenomen in de hiervoor genoemde overkoepelende SPARK studie.

Acht vragen, twee minuten invultijd

Vijf thema’s kwamen naar voren uit de focus groepen: ervaring met opvoeden, steun, relatie en overeenstemming met partner, complicerende familiefactoren en aanpassingsvermogen. De eerste versie van de Balansmeter bestond uit drie vragen over de ervaren balans tussen draagkracht en draaglast van ouders. De ‘think aloud’ procedure maakte duidelijk dat het nodig was om inleidende vragen toe te voegen over de gevonden thema’s, waardoor ouders eerst nadenken over verschillende aspecten van opvoeden en het ouderschap, om ze toe te leiden naar de drie vragen over de balans die ze binnen het ouderschap al dan niet ervaren. Het eindresultaat van acht vragen vergt twee minuten om in te vullen.

De data-analyse in het overkoepelende SPARK-project geeft verder in hoe ouders hun eigen draagkracht en draaglast evalueren en hoe zich dit verhoudt tot de SPARK-methode en de vervolgacties ingezet naar aanleiding van de SPARK-methode.

EUSUHM presentatie 2017 en 2019 

Resultaat

De Ru JCR, Staal IIE. Het bepalen van de draaglast en draagkracht van ouders met jonge kinderen vanuit het perspectief van de ouder: deelonderzoek SPARK project. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019; 5

 

MENU