De JGZ en SPARK

Zorg op maat met behulp van een gevalideerd instrument

De Nederlandse Jeugdgezondheidszorg – JGZ

De Nederlandse jeugdgezondheidszorg ondersteunt ouders bij het veilig en gezond op laten groeien van hun kinderen. Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zien met regelmaat 98 procent van alle baby’s en 90 procent van kinderen tussen één en vier jaar. Zij krijgen zo een goed beeld van de gezondheid van het kind en het zich ontwikkelende ouderschap van de ouders.

SPARK-methode: Signaleren van Problemen en Analyseren van het Risico bij opvoeden en opgroeien van Kinderen.

Het in kaart brengen van iedere unieke opgroeisituatie vraagt om een gevalideerd instrument, dat op belangrijke overgangsmomenten in het leven van een kind kan worden ingezet, de zogenaamde transitiemomenten. Hierbij onderscheiden we de geboorte, de overgang van zuigeling naar peuter en de overgang van kleuter naar basisschool.

SPARK, een gestructureerd vraaggesprek

Een gevalideerd instrument is de SPARK-methode. Deze bestaat uit een gestructureerd vraaggesprek dat de jeugdverpleegkundige helpt in het gesprek met de ouders. De expertise van de jeugdverpleegkundige en de unieke ervaring en kennis van de ouders zijn de basisingrediënten van het gesprek. De methode behandelt nauwgezet iedere specifieke opgroeisituatie. Hierdoor worden eventuele opvoed- en ontwikkelingsproblemen in een vroeg stadium gesignaleerd. Met de methode komt de jeugdverpleegkundige tot een betrouwbare inschatting of het om een laag, verhoogt of hoog risico op opvoed- en ontwikkelingsproblemen gaat.

 

Domeinen

In het vraaggesprek worden verschillende onderwerpen behandeld, de zogenoemde domeinen. Aan de hand van deze domeinen gaat de jeugdverpleegkundige na of het beeld vanuit het dossier klopt met het beeld dat de ouders zelf hebben. Iedere SPARK behandeld domeinen die aansluiten op het voorgaande transitiemoment.

Bekijk de domeinen

 

MENU