Aan de slag

De allerkleinsten zullen je over vele jaren dankbaar zijn

SPARK training

Iedere jeugdverpleegkundige, jeugdarts of organisatie kan eenvoudig met de SPARK-methode aan de slag. Het trainingstraject heeft de vorm van een ‘train-de-trainers’ cursus en bestaat uit drie onderdelen:

 1. Zelf werken met SPARK
 2. Kennis en materialen voor het opleiden en begeleiden van collega’s
 3. Coaching op uitvoering SPARK en opleiden/begeleiden.

“Ik vind het een succes het gevoel te hebben dat het zonder SPARK niet zo goed gaat.”

 

De training is in eigen groepen van zes tot twaalf deelnemers. De training heeft bijeenkomsten en e-learning modules. Voor vragen of ondersteuning nemen de cursisten tijdens de trainingsperiode contact op met de trainers. Het trainingstraject is geaccrediteerd voor twaalf punten door het accreditatiebureau kwaliteitsregister V&V en register zorgprofessionals Jeugdverpleegkunde. Voor de training start vragen organisaties dit aan. Ingrid Staal en een trainer met veel ervaring met de SPARK-methode in de dagelijkse praktijk verzorgen en begeleiden het complete traject.

 

Leerdoelen

A. Je hebt inzicht in de doelstelling en werkwijze van de SPARK-methode.
B. Je kunt een 18-maanden contactmoment uitvoeren met de SPARK-methode. De ervaring leert dat de SPARK18 het eerste eigengemaakt wordt. Voor de andere SPARK’s adviseren wij een extra dagdeel training.
C. Je hebt inzicht in principes van didactische vaardigheden en oplossingsgericht werken.
D. Je kunt collega’s opleiden voor en begeleiden in het werken met de SPARK-methode.

 

Opbouw training

 • Introductie met oplossingsgerichte werkvorm
 • Verwachtingen
 • Doel training
 • SPARK-methode voorstellen
 • Oplossingsgericht werken: een korte introductie met oefeningen
 • SPARK-methode onderbouwing
 • Volgende stap
 • E-learning en handleiding doornemen
 • 1 – 3 contactmomenten met SPARK in de praktijk uitvoeren
 • Aanzet implementatie eigen team schrijven
 • ‘Huiswerk opdracht’ oplossingsgericht werken
 • Ingevulde SPARK’s meenemen naar de volgende bijeenkomst
 • Introductie met oplossingsgerichte werkvorm
 • Doel training
 • Coachen/fidelity checks op eerste uitgevoerde contactmomenten met de SPARK-methode
 • Richting training en begeleiding collega’s
 • Raamwerk implementatieplan
 • Didactische principes
 • Volgende stap
 • Doorgaan met werken met de SPARK in de praktijk
 • Opbouwen tot ca. 10 contactmomenten met SPARK
 • Van aanzet implementatie naar implementatieplan in eigen team/organisatie: voorafgaand aan de volgende bijeenkomst naar trainers mailen
 • Ingevulde SPARK’s meenemen naar de volgende bijeenkomst
 • Introductie
 • Coaching/fidelity checks op uitvoeren SPARK uitbreiden: verschillende manieren
 • Implementatieplan(nen) nabespreken: coaching op opleiden en begeleiden van collega’s
 • Doelen training gehaald?
 • Implementatieplan(nen) uitvoeren in eigen team/organisatie
 • Coaching/fidelity checks op uitgevoerde SPARK’s door collega’s
 • Terugkoppeling verloop implementatie en coaching/fidelity checks in eigen team/organisatie
 • Terugkoppeling ontwikkelingen SPARK-methode vanuit ontwikkelaars/trainers SPARK

Kosten

Implementatiekosten zijn eenmalig. Wij werken niet met licenties, maar vinden het wel belangrijk dat de SPARK- methode wordt ingezet zoals het is bedoeld. Daarom is het een voorwaarde dat je de training volgt voordat je de methode inzet. De kosten van de train-de-trainer cursus zijn € 7.000,-. Hierbij is het mogelijk om met meerdere organisaties tegelijkertijd deze training te volgen, rekening houdend met een groepsgrootte van maximaal twaalf deelnemers, en zodoende de kosten te delen.

De verkorte variant van de training kost € 3.500,-. Hierbij wordt een team getraind zonder train-de-trainer aanpak.

Uitvoering in de praktijk start direct tijdens de training. Zo wordt na de eerste trainingsdag van de deelnemers verwacht dat ze één tot drie huisbezoeken uitvoeren met de SPARK- methode. Dit bouwen we gedurende de training verder op.

Geïnteresseerd?
MENU